+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD


PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Dono?enjem Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za spre?avanje pojave i ?irenja zarazne bolesti (?Sl. glasnik RS?, br. 94/2020) koji je stupio na snagu  11. jula 2020. godine , propisana je obaveza poslodavaca da, za sva radna mesta, donesu Plan preventivnih mera i aktivnosti za spre?avanje pojave i ?irenja zarazne bolest,  koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu do 10. avgusta 2020. godine .

Pravilnik  se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, osim rada na terenu i rada od ku?e.

Plan primene mera mora da sadr?i:

1) preventivne mere i aktivnosti za spre?avanje pojave epidemije zarazne bolesti;

2) zadu?enje za sprovo?enje i kontrolu sprovo?enja preventivnih mera i aktivnosti;

3) mere i aktivnosti za postupanje u slu?aju pojave epidemije zarazne bolesti.

Za nepo?tovanje propisa kazne za poslodavce kre?u se i do 1.000.000 dinara, a kazne za zaposlene su do 20.000 dinara.

MS Finance 2022.
Call Now Button