+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge pružamo mikro, malim i srednjim preduzećima.

Naše usluge knjigovodstva i finansijskog računovodstva prilagođavamo potrebama klijenata.

 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa MRS, odnosno MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Robno materijalno knjigovodstvo (veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja);
 • Obračun amortizacije i vođenje registra osnovnih sredtavava
 • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, obračun naknada zarada, troškova i drugih primanja; izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića i odgovarajućih poreskih prijava;
 • Sastavljanje poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa važećim zakonima;

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS, odnosno MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izveštavanja

 • Bilans stanja;
 • Bilans uspeha;
 • Statistički aneks;
 • Izveštaj o tokovima gotovine;
 • Izveštaj o promenama na kapitalu;
 • Napomene uz finansijske izveštaje;
 • Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa;
MS Finance 2022.
Call Now Button