+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Poslovno savetovanje

Usluga osnivanja preduzeća

 • izrada osnivačkog akta (odluka ili ugovor),
 • popunjavanje registracione prijave,
 • izrada OP obrazaca,
 • pomoć pri uplati osnivačkog kapitala,
 • registracija firme u Agenciji za privredne registre;

Usluga registracije podataka

 • Izrada neophodnih odluka za pre registraciju
 • Odluka o promeni imena
 • Odluka o promeni pretežne delatnosti
 • Odluka o promeni sedišta preduzeća
 • Odluka o promeni direktora ili drugih zastupnika

Brisanja preduzeća likvidacija

 • Izrada neophodnih odluka;
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije,
 • Odluka o imenovanju likvidacionog upravnika,
 • Izveštaj likvidacionog upravnika,
MS Finance 2022.
Call Now Button