+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

PREDAVANJE NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM U BEOGRADU


PREDAVANJE NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM U BEOGRADU

Pojam poreskog bilansa, pravni okvir za podnošenje obracsa poreskog bilansa, postupak njegovog sastavljanja (PB-1 obrazac), podnošenja poreske prijave (PDP obrazac), usklađivanje rashoda i prihoda bile su okvirne teme predavanja „PORESKI BILANS“, koji je vlasnica agencije MS FINANCE & ACCOUNTING, Marija Slavković, održala na departmanu za računovodstvo i reviziju Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Studenti na ovom smeru imali su priliku da se kroz teoretske obrasce i praktične primere upoznaju sa obavezama preduzeća – akcionarskih društva, društava sa ograničenom odgovornošću, ortačkih, komanditnih društava, kao i zadruga, nedobitnih organizacija i nerezedinata u pogledu sastavljanja poreskog bilansa, podnošenja poreske prijave i izmirivanja obaveza po njenom osnovu.

Svrha modula Računovodstvo i revizija na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum je osposobljavanje budućih stručnjaka za evidentiranje i kontrolu složenih poslovnih transakcija i upoznavanje sa ključnim finansijskim pokazateljima na bazi kojih se donose poslovne odluke, stoga su gostujuća predavanja spoljnih saradnika, među kojima je MS FINANCE & ACCOUNTING, imaju ogroman značaj.

MS Finance 2022.
Call Now Button