+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

MINIMALNA ZARADA U 2024. GODINI


MINIMALNA ZARADA U 2024. GODINI

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 230,00 na 271,00 dinar po satu, dakle za 17,83%. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, 79 od 15.09.2023. godine.

Tabela minimalne zarade

Nove osnovice doprinosa će važiti od 1. januara do 31. decembra 2024. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2024. iznosi 40.143,00 din, dok najviša osnovica doprinosa za 2024. iznosi 573.470,00  dinara

U obračunu bruto zarade primenjene su vrednosti koje važe od 1. januara 2024. godine za poresko oslobođenje od 25.000,00 dinara.

Sadašnja minimalna cena rada od 230,00 dinara po satu važi za sve isplate zaključno sa 31.12.2023. godine. Dakle, ukoliko poslodavci nameravanju da isplate decembarsku zaradu u januaru obavezni su da primene novu minimalnu cenu rada, što bi značilo da će biti u obavezi da isplate minimalnu neto zaradu u iznosu od 45.528,00 dinara, umesto 38.640,00,00 dinara.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno – ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Na utvrđivanje visine minimalne cene rada utiču sledeći faktori:

  • vrednost minimalne potrošačke korpe,
  • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
  • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda,
  • kretanje potrošačkih cena,
  • kretanje produktivnosti i
  • kretanje prosečne zarade u Republici.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

 

    Autor, Marija Slavković, dana 20.12.2023. godine

MS Finance 2022.
Call Now Button