+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Šta podrazumeva nova fiskalizacija i koliko to košta korisnike TiM ERP-a?


Šta podrazumeva nova fiskalizacija i koliko to košta korisnike TiM ERP-a?

Korisnici TiM-ERP softvera od dodatnih troškova imaju jedino nabavku POS štampača i čitača smart kartica.
Novi model fiskalizacije menja dosadašnji način rada tako što sе umesto fiskalnih kasa i štampača sada koristi direktnа komunikacijа sa poreskom upravom. Svaki račun se evidentira i može se proveriti skeniranjem QR koda koji se nalazi na računu.

Ukoliko u trenutku izdavanja nemate internet konekciju račune potpisuje lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) koji je obavezan da postoji na svakom prodajnom mestu.
Računi potpisani lokalnim procesorom će biti sinhronizovani sa poreskom upravom nakon ponovne uspostave internet veze. Da bi L-PFR funkcionisao neophodan je čitač kartica priključen na računar i bezbednosni element (smart karticа) izdat od strane poreske uprave. L-PFR može biti hardverski ili softverski.

TiM Code je izradio sopstveni L-PFR za svoje korisnike а njegovo korišćenje je uključeno u cenu mesečne licence.

Više na linku OVDE

MS Finance 2022.
Call Now Button