+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Nova fiskalizaija E- FISKALIZACIJA


Nova fiskalizaija E- FISKALIZACIJA

Kako da se e- fiskalizujem?
Svi obveznici fiskalizacije u Republici Srbiji treba da pređu na novi model fiskalizacije koji podrazumeva upotrebu novih hardverskih i softverskih rešenja. Više na linku: ovde
Odgovori na najčešća pitanja u vezi novog modela fiskalizacije možete videti na linku:
Najčešća pitanja

Šta je potrebno uraditi pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja?

Obveznik fiskalizacije dužan je da pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, Poreskoj upravi dostavi prijavu sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije elektronskim putem, koja sadrži podatke o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Kako se dostavlja prijava podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji?

Prijava se dostavlja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, ePorezi. Obveznik bira prijavu- (PGJO) prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije.
Poreska uprava, nakon izvršene provere dostavljenih podataka, u roku od tri dana od dana dostavljanja prijave sa podacima, dostavlja podnosiocu prijave obaveštenje, koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.
Poreska uprava je na sajtu objavila korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem koje možete videti na linku:
Ovde

Kako se vrši prijava za finansijsku podršku novom modelu fiskalizacije?

Na sajtu Ministarstva privrede objavljen je javni poziv za prijavljivanje za finansijsku podršku novom modelu fiskalizacije koji možete videti na linku: Ovde
Svi zainteresovani koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. Godine mogu da se prijave. Prijava se vrši elektronski, preko portala Poreske uprave ePorezi, u periodu od 15. oktobra 2021. godini do 31. januara 2022. godine.

Ko ima pravo na finansijsku podršku?

Pravo može da ostvari obveznik fiskalizacije samo po osnovu poslovnog prostora i poslovne prostorija za koju Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije. Za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom tokom trajanja Javnog poziva, neophodno je da pre apliciranja izvrši prijavu svih prodajnih mesta.

Svi obveznici dobiće po 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju, a ta suma će biti uvećana za 20 odsto za one koji nisu u sistemu PDV-a.

MS Finance 2022.
Call Now Button