+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

MINIMALNA ZARADA U 2020. GODINI


MINIMALNA ZARADA U 2020. GODINI

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 155,3 na 172,54 dinara po satu, dakle za 11,1%. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 65 od 13.9.2019. godine.

Nakon povećanja od 11,1%, minimalna mesečna zarada iznosiće 30.022,00 dinara, u odnosu na dosadašnji iznos od 27.022,00 dinara.

Nove osnovice doprinosa će važiti od 1. januara do 31. decembra 2020. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2020. iznosi 25.801,00 din, dok najviša osnovica doprinosa za 2020. iznosi 368.590,00  dinara

U obračunu bruto zarade primenjene su vrednosti koje važe od 1. januara 2020. godine za poresko oslobođenje od 16.300 ,00 dinara i stopu doprinosa za PIO na teret poslodavca od 11,5% .

Sadašnja minimalna cena rada od 155,3 dinara po satu važi za sve isplate zaključno sa 31.12.2019. godine. Dakle, ukoliko poslodavci nameravanju da isplate decembarsku zaradu u januaru obavezni su da primene novu minimalnu cenu rada, što bi značilo da će biti u obavezi da isplate minimalnu neto zaradu u iznosu od 30.367,54 dinara, umesto 27.333,00 dinara.

U skladu sa članom 112. Zakona o radu minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno – ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Na utvrđivanje visine minimalne cene rada utiču sledeći faktori:

  • vrednost minimalne potrošačke korpe,
  • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
  • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda,
  • kretanje potrošačkih cena,
  • kretanje produktivnosti i
  • kretanje prosečne zarade u Republici.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Minimalnu zaradu u Srbiji prima oko 350.000 radnika.

MS Finance 2022.
Call Now Button