+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Intervju: Marija Slavković – Hrabrost i istrajnost prevazilaze sve prepreke


Intervju: Marija Slavković – Hrabrost i istrajnost prevazilaze sve prepreke

Marija Slavković je strukovna ekonomistkinja za finansije, računovodstvo i bankarstvo. Diplomirala je 2009. godine na Beogradskoj poslovnoj školi. Nakon volonterskog angažmana pri Privrednoj komori u Kraljevu, obavila je jednogodišnju praksu u Ministarstvu trgovine i usluga Republike Srbije, a potom započinje profesionalni angažman kao ekonomistkinja.

Nakon desetogodišnjeg rada u više domaćih kompanija u Beogradu na poslovima poreskog savjetovanja, finansijskog izvještavanja, evidentiranja i knjiženja računovodstvenih isprava, osniva svoju knjigovodstvenu agenciju “MS finance & accounting”.

Sa Marijom smo razgovarali o njenim profesionalnim počecima, odluci da pokrene vlastiti biznis, motivaciji, ali i o izazovima u poslovanju prije i tokom pandemije…

Koliko je bio težak put da bi stigli do ove tačke u kojoj ste danas, kada ste nominovani za nagradu “Cvijet uspjeha Žena zmaj 2020″. Koliko vam to lično znači?

“MS finance & accounting” osnovala sam 2017. godine. Prelomni trenutak da započenem svoj biznis desio je se nedugo po mom dolasku u Beograd. Imala sam deset godina iskustva na poslovima poreskog savjetovanja, finansijskog izvještavanja i računovodstvenim poslovima. Nisam više sebe vidjela kao dio tuđeg sistema, željela sam da pokrenem svoj posao i ostavim trag. Privatne okolnosti su bile dodatan okidač. Odlučila sam da iz sigurne zone uđem u potpunu neizvjesnost i osnujem knjigovodstvenu agenciju “MS finance & accounting”.

Najteži je bio sam početak. To je kada imate cilj, a niste 100 odsto sigurni kako da slijedite svoj put. Prepreke su bile takve da je ponekad djelovalo da ih je nemoguće prevazići. Nisam imala ništa osim svog sna, želje i riječi “istraj” koja mi je davala snagu. Trebalo je opstati u dinamičnom okruženju u kojem veće kompanije dobijaju poslove. Bila sam suočena s tim da me pojedini klijenti nisu željeli baš zato što nisam velika firma. Ogromna energija mi je bila potrebna da im dokažem svoju stručnost, steknem i opravdam povjerenje, i pokažem prednost manje firme, posebno kada je odnos prema klijentu u pitanju. Za mene nema malih i velikih klijenata, svima pristupam isto, ali za svačiji posao tražim rješenje svojstveno baš tom i takvom poslovanju.Članica sam Udruženje poslovnih žena Srbije i jedna od učesnica u e-Mentoring programu Udruženja poslovnih žena Srbije.

Velika je čast naći se u konkurenciji za nagradu “Cvijet uspjeha za ženu zmaja 2020” koje se dodjeljuje najboljim preduzetnicama u Srbiji. Nominacija za tu nagradu je moja najveća motivacija i podsticaj za nove planove. Znak da sam na pravom putu i da treba da nastavim da koračam dalje ka novim ciljevima i novim uspjesima.

Šta je najvažnije da žena u biznisu posjeduje?

Hrabrost, inovativnost i kreativnost. Da bude spremna na rizik i prilagodljiva brzim promjenama. Preduzetnice danas moraju da brzo donose odluke, ali ne da budu i nepromišljene.

Kako biste ocijenili trenutnu poslovnu klimu i šta učiniti da se stvore bolji uslovi za bolje poslovanje privatnih preduzeća?

Trenutnu poslovnu klimu ocijenila bih prosječnom. Da bi se stvorili bolji uslovi za poslovanje privatnih preduzeće potrebna je veća primjena digitalnih tehnologija u poslovanju od strane preduzeća koje olakšavaju proces rada. Potrebne su veće stimulacije izvoza, proizvodnje, smanjenje poreza da bi došlo do većeg razvoja privrede, podsticaji za otvaranje novih firmi.

Da li ste imali pomoć države u kriznoj situaciji koju je izazvala pandemija covid 19?

Imali smo pomoć države privredi koja se sastojala od direktnih davanja i fiskalnih pogodnosti. Direktna davanja odnosila su se na uplatu bespovratnih novčanih sredstava privredi za preduzetnike, za pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja koji su mogli isključivo da koriste bespovratna novčana sredstva za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Sredstva su isplaćena poslodavcima u maju, junu, julu za obračunske periode mart, april, maj u iznosu minimalne zarade za mart 2020. godine koja je iznosila 30.367,00 dinara za svakog zaposlenog. Drugi dio bespovratnih sredstava bio je isplaćen u avgustu i septembru u iznosu od 60 posto direktnih davanja koja su isplaćena u julu, što je iznosilo 18.220,00 dinara za svakog zaposlenog. Za velika preduzeća bespovratna novčana sredstva bila su isplaćena u maju, junu, julu za obračunske periode mart, april, maj u iznosu iznosu 50 posto osnovne minimalne neto zarade za mart. I drugi dio bespovratnih sredstava koji je bio je isplaćen u avgustu i septembru u iznosu od 50 posto osnovne minimalne neto zarade za mart.

Fiskalne pogodnosti koje su se odnosile na odlaganje dospjelosti za plaćanje određenih javnih prihoda za obračunske periode mart, april, maj i avgust. Dospjelost za plaćanje je odložena do početka januara naredne godine, a nakon toga postoji mogućnost plaćanja u 24 rate bez kamate.

Privredni subjekti mogu da izgube pravo na korišćenje mjera ukoliko od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri mjeseca od poslednje isplate direktnih davanja smanje broj zaposlenih za više od 10 posto i ukoliko privredni subjekt do kraja 2020. godine isplate dividendu.

Programa finansijske podrške privredi u vidu kredita za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava Fonda za razvoj sa rokm otplate do 36 mjeseci i kamatnom stopom od 1 posto na godišnjem nivou. Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za preduzetnike i mikro pravna lica je do 10 miliona dinara, za mala pravna lica je do 40 miliona dinara, za srednja pravna lica je do 120 miliona dinara.

S obzirom da na domaćem tržištu postoji veliki broj preduzeća koja se bave istom djelatnošću, šta je ono što vas kao firmu izdvaja posebno?

“MS finance & accounting” pruža najviši nivo profesionalnih usluga iz oblasti finansija, računovodstva i poreza kroz aktivnu primjenu digitalnih tehnologija u poslovanju. Odbacili smo zastarjele načine na kojima se temeljio rad i pristup računovodstvu, zastarjele tehnologije, pristup i obradu dokumentacije, kao i zastarjelu komunikaciju sa klijentima. U svakom trenutku i na svakom mjestu imamo pristup bazama, a klijenti nama. Takođe, naši klijenti mogu u svakom trenutku samo jednim klikom da sagledaju cijelo svoje poslovanje, ukoliko imaju potrebu za tim. Njegujemo individualni pristup svakom klijentu, jer nijedan način poslovanja nije identičan. Naš uspjeh je rezultat uspjeha naših klijenata.

Takođe, aktiviran je blog na sajtu preduzeća www.msfinance.rs koji će omogućiti preduzetnicima praćenje propisa, novosti iz oblasti poreza, računovodstva pa i drugih segmenata poslovanja i promjena.

Koliko ste poslovanje promijenili u odnosu na period prije pandemije covid 19 ?

Poslovanje nisam bitnije promijenila jer je naš sistem i rad bio formiran i ranije tako da klijenti bez dolaska i ličnog kontakta nesmetano imaju pruženu uslugu. Uz maksimalnu primjenu digitalnih tehnologija, vođenje poslovnih knjiga radimo preko interneta, kao i dostavljanje dokumentacije koja se vrši elektronski. Budući razvoj vidim kroz još veću primjenu tehnologija, smanjenje “pješačkog” rada na minimum, kako bi svoje vrijeme i znanje najviše trošili na rješavanje pravih problema koji klijenti imaju.

Jeste li zadovoljni potražnjom klijenata za uslugama Vaše agencije. Koliko je pandemija covid 19 uticala na poslovanje ?

Zadovoljna sam potražnjom klijenata, jer kada nastupi kriza tada dolazi do izražaja stručnost i kako riješiti probleme u poslovanju klijenata. Ova situacija nije puno uticala na moje poslovanje, jer su neke djelatnosti doživjele ogroman pad, a neke rast.

Šta biste poručili ženama koje se odluče da uplove u vode preduzetništva?

Da vjeruju u sebe, jer tada nemoguće postaje moguće. Da se uvijek usavršavaju, prilagođavaju novim trendovima u poslovanju i, ma koju djelatnost da izaberu, da teže da ostave svoj trag. I da ne odustanu kada je najteže, jer sve savladane prepreke su uspjeh i stečeno znanje.

 

MS Finance 2022.
Call Now Button